1 / 20 Next Page
Information
Show Menu
1 / 20 Next Page
Page Background

Mō Te Puna o Waikato

tō aratohu ki te tono pūtea

āwhina mai i Te Puna o Waikato

Your 2017 guide

to applying for a

Trust Waikato donation

invest

wisely,

donate

effectively

ABOUT

TRUST WAIKATO

www.trustwaikato.co.nz

Me whakatupu pai ngā

rawa,

kia pai ake te

tohatoha

Apply for a donation online

Tono pūtea āwhina mā te ipurangi